Leśnictwa Leśnictwa

Leśnictwo Łośnica

Cezary Smoleński
696 413 490

Leśnictwo Buślary

Jacek Krauze
696 413 471

Leśnictwo Piaski

Krzysztof Siergiej
696 413 489

Leśnictwo Popielewo

Michał Wygaś
696 413 456

Leśnictwo Ogrodno

Ryszard Czaplewski
696 413 453

Leśnictwo Misiołki

Rafał Wełniński
696 413 474

Leśnictwo Kluczewo

Zenon Białek
696 413 452

Leśnictwo Smołdzięcino

Wojciech Bondarowicz
696 413 483

Leśnictwo Krosino

Sebastian Ostrycharczyk
696 413 484

Leśnictwo Stary Chwalim

Robert Bystry
668 020 744

Leśnictwo Borzęcino

Jerzy Jasiński
604 540 420

Leśnictwo Dębno

Krzysztof Toboła
696 413 495

Leśnictwo Kołacz

Józef Albański
696 413 451

Krzywolas

Robert Karpiński
696 413 469

Czarne Wielkie

Arkadiusz Daszkiewicz
696 413 455

Ośrodek Hodowli Zwierzyny - obwód 100, 101

Zbigniew Toboła
696 413 497

Ośrodek Hodowli Zwierzyny - obwód 131

Piotr Walkowiak
696 413 457