Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Obecny stan powierzchniowy i administracyjny Nadleśnictwa powstał z połączenia w roku 1974 decyzją Naczelnego Dyrektora LP z dnia 12.09.1974 roku, wcześniej niezależnie funkcjonujących Nadleśnictw: Połczyn i Krosino. Wymienione wyżej Nadleśnictwa zostały utworzone w roku 1945. Z okresu przed II wojną światową nie zachowały się żadne dokumenty, na podstawie których, można by obecnie wnioskować o sposobie organizacji gospodarki leśnej na tym obszarze.