Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF

Lasy HCVF ( z ang.: High Conservation Value Forests - lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych) wyznaczane są w oparciu  o kryteria certyfikacji FSC, w uzgodnieniu ze społeczeństwem.

Tereny te to m.in.:

- lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncetracji różnorodnych wartości biologicznych (np. endemizm, gatunki zagrożone wyginięciem itp.);

- lasy posiadajace globalne, regionalne lub narodowe znaczenie krajobrazowe, stanowiace unikalne miejsce wystepowania większości populacji rodzimych gatunków w naturalnym zagęszczeniu i liczebności;

- lasy zawierajace rzadkie, zagrożone lub wymierające ekosystemy;

- lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych (ochrona przeciwpowodziowa, powstrzymanie erozji);

- lasy o fundamentalnym znaczeniu dla podstawowych potrzeb społeczności lokalnych;

- lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej.

Rózne kategorie lasów HCVF mogą się na siebie wzajemnie nakładać. Jedno wydzielenie może mieć podwójną, potrójną a nawet pięciokrotną desygnację jako HCVF o różnych kategoriach.

Łączna powierzchnia lasów HCVF w Nadleśnictwie Połczyn wynosi 17502,74 ha.

W załącznikach znajdują się mapy poszczególnych kategorii oraz zestawienia powierzchni.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.