Asset Publisher Asset Publisher

Drzewostany referencyjne

Nadleśnictwo Połczyn posiada sieć ostoi różnorodności biologicznej, stanowiących centra bioróżnorodności, mające na celu zwiększenie oporu środowiska poprzez poprawę warunków bytowania i rozwoju organizmów związanych z rozkładającym się drewnem. Wytypowane wydzielenia stanowią 'drzewostany referencyjne' zgodnie z definicją zawartą w "Zasadach, kryteriach i wskaźnikach dobrej gospodarki leśnej w Polsce" wg FSC (kryterium 6.4.).

Powyższe powierzchnie leśne (około 830 ha) są całkowicie wyłączone z gospodarki leśnej. Co pięć lat prowadzony jest na nich monitoring, mający na celu obserwację i rejestrację zmian ilości martwego drewna oraz analizę wpływu ostoi na stan sanitarny sąsiadujących ekosystemów.

Szczegółowy wykaz wydzieleń wyłączonych znajduje się w siedzibie nadleśnictwa.