Lista aktualności Lista aktualności

System "CzaDzik" na terenie powiatu świdwińskiego

W ratowaniu ludzkiego życia czy w gaszeniu pożarów lasów jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na powodzenie akcji jest czas dotarcia Straży Pożarnej do miejsca zdarzenia.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie-Zdroju oraz w Zajączkówku otrzymały dziś tablety, sfinansowane z funduszy przekazanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Połczyn. Dzięki tym urządzeniom ochotnicze formacje dołączą do systemu, który do minimum skróci czas dotarcia do miejsca zdarzenia. Karty SIM niezbędne do działania systemu oraz koszty ich utrzymania sfinansował Burmistrz Połczyna-Zdroju.

System „CzaDzik” został stworzony przez strażaków i leśników oraz wolontariuszy pod przewodnictwem Krystiana Czapigi. Wykorzystano w nim podkład ogólnodostępnej mapy świata OpenStreetMap, na której umieszczono warstwy niezbędne do precyzyjnej lokalizacji zdarzenia (numeracja oddziałów leśnych, punkty czerpania wody, hydranty, drogi dojazdowe i inne).  Dzięki programowi służby mogą monitorować pozycje pojazdów włączonych do wspólnego systemu oraz wymieniać się informacjami w czasie rzeczywistym.


Aktualności Aktualności

Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku